Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Urząd Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego sprawuje od 2010 r.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorską Szkołę Biznesu, a także studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w banku, a następnie pracował w sektorze gospodarki komunalnej.

W latach 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej Goleniowa, w latach 2008-2010 – przewodniczącym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Od 2011 r. należy do Europejskiego Komitetu Regionów (członek Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych – CIVEX oraz Komisji Zasobów Naturalnych – NAT). Od 2013 r. sprawuje funkcję przewodniczącego zarządu szczecińskiej Platformy Obywatelskiej. Od 2016 r. jest prezesem zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Od lipca 2021 r. jest Ambasadorem Paktu na rzecz Klimatu przy Komisji Europejskiej.