Eleonora Burzyńska

Przedsiębiorca i innowatorka Holistic Medicine&Wellness

Przedsiębiorca i innowatorka Holistic Medicine&Wellness. Współzałożycielka DrBarbara.pl pochodzi z rodziny o długiej medycznej tradycji.
Ma wieloletnie doświadczenie biznesowe w mediach międzynarodowych; Z sukcesem wprowadziła polsko-hiszpańską spółkę na rynek giełdowy NewConnect.
DrBarbara.pl aktualnie przygotowuje uruchomienie cyfrowego rozwiązania zdrowia, którego misją jest kompleksowa troska o zdrowie i skuteczna metoda zmniejszenia epidemii chorób cywilizacyjnych zależnych od diety i innych aspektów życia.
W wolnym czasie wspiera fundacje prozdrowotne.