Barbara Godlewska-Bujok

doktor nauk prawnych, nauczycielka akademicka

Pani Barbara jest doktorem nauk prawnych i pracuje jako nauczycielka akademicka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu prawa pracy, a w szczególności z zakresu uprawnień rodzicielskich i work-life balance.
Ostatnio wraz z prof. Krzysztofem Walczakiem zrealizowała grant badawczy, m. in. dotyczący tego, czy i jak pracodawcy wspierają pracowników w pełnieniu przez nich funkcji rodzicielskich. Interesuje ją prawo zatrudnienia, a szczególnie jego tworzenie, polityka społeczna i ekonomia społeczna.