Przemysław Wojdyła

wiceprezes Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia

Jako członek zarządu Klastra odpowiada za budowanie zespołów projektowych oraz koordynowanie projektów międzynarodowych i krajowych. Aktywnie zaangażowany w pracę wielu międzynarodowych zespołów z zakresu biotechnologii. Swoje zaangażowanie i doświadczenie w tym zakresie aktywnie promuje w Polsce, starając się kreować nowe
podejście do biogospodarki wykorzystującej innowacyjne technologie mające wpływ na znaczny i prognozowany rozwój w najbliższych latach.
Jest ekspertem merytorycznym w Ministerstwie Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Jest autorem lub współautorem wielu opracowań, ekspertyz i raportów związanych z zarządzaniem, biotechnologią, gospodarką cyrkularną oraz klasteringiem. Pełni funkcję Animatora Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Ekspert ds. kompetencji przyszłości Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.