Piotr Kryjom

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości